صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شهاب پورحسین ذکریایی 40
2 ابتکار پویای ایرانیان 40
3 کارگزاری مبین سرمایه 1920