صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ رویه نحوه سرمایه گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ گزارش فعالیت صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ گزارش فعالیت صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش فعالیت هیئت مدیره یکساله ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش فعالیت هیئت مدیره یکساله ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ گزارش فعالیت صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ گزارش فعالیت هیئت مدیره یکساله ۱۳۹۶ دانلود