صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۳۷ ۰.۶۵ ۲۸۴.۷۲ ۹۵۷.۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۱۶ ۰.۱۳ ۸۱.۷۶ ۵۹.۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۰۹) (۱.۴۸) (۹۸.۱۵) (۹۹.۵۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۴۵) (۰.۰۷) (۸۰.۸۶) (۲۱.۹۴)
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ ۱.۲۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۱.۲۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۹) ۰.۱۴ (۲۷.۶۵) ۶۸.۴۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۶ ۰.۸۹ ۷۸۱.۸۴ ۲,۴۵۷.۰۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۳۹ ۰.۳۸ ۳۱۰.۱۲ ۲۹۸.۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۹۲) (۱) (۹۶.۵۲) (۹۷.۴۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۲۶ ۰.۱۷ ۱۵۹.۸۳ ۸۷.۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۰.۲۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۰.۲۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۲ ۰.۲۲ ۱۰۶.۵۸ ۱۱۹.۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۱۲) (۱.۳۹) (۹۸.۳۵) (۹۹.۳۹)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۳۲) ۰.۰۷ (۶۸.۸۶) ۳۱.۳۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۷۳) (۰.۳) (۹۳.۱۲) (۶۶.۶۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰