صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۵۸ ۰.۸۶ ۷۱۶.۹۶ ۲,۱۷۲.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۱۵ ۲.۳۳ ۲۳۷,۲۱۹.۵۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۱۹ ۰.۶۳ ۹۸.۷۹ ۹۰۲.۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۶۵ ۲.۶۷ ۱,۴۱۸,۳۴۰.۸۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۴۸) ۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۰۵) (۱.۶۴) (۹۷.۹) (۹۹.۷۶)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱.۲۸ ۰.۳۹ ۱۰,۳۷۹.۴ ۳۱۷.۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۸۱ ۱.۵۶ ۶۸,۸۱۹.۲ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱.۹۸ ۱.۲۹ ۱۲۹,۵۸۴.۸۹ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۵۱ ۰.۳ ۵۳۵.۶۸ ۱۹۸.۶۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۳۵ ۲.۴۹ ۴۷۷,۶۶۶.۲۸ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱.۰۴ ۰.۴۸ ۴,۲۸۵.۷۸ ۴۶۷.۵۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۲۹ (۰.۲۲) ۱۸۶.۸۵ (۵۵.۸)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰