صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۶۷,۰۷۹ ۸۰.۵ % ۱۸,۸۹۶ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۱۱ ۶.۶۵ % ۷,۷۷۵ ۷.۷۴ % ۶۱,۲۶۲ ۲۹.۵۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۶۵,۵۱۵ ۸۰.۳۵ % ۱۸,۸۸۵ ۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۱۱ ۶.۷۱ % ۷,۷۶۹ ۷.۷۹ % ۶۱,۱۷۱ ۲۹.۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۶۴,۲۷۳ ۸۰.۲۴ % ۱۸,۸۷۵ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۱۱ ۶.۷۵ % ۷,۷۶۴ ۷.۸۴ % ۶۱,۳۳۶ ۲۹.۹۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۶۱,۶۹۵ ۸۰.۴۲ % ۱۸,۸۶۴ ۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۰۰ ۶.۱۷ % ۸,۰۹۸ ۸.۳۲ % ۶۰,۷۲۶ ۳۰.۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۵۸,۶۶۳ ۸۰.۰۹ % ۱۸,۸۱۵ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۰ ۶.۲۷ % ۸,۱۹۳ ۸.۵۴ % ۵۹,۱۴۸ ۲۹.۸۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۵۸,۶۶۳ ۸۰.۰۹ % ۱۸,۸۰۴ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۱ ۶.۲۶ % ۸,۲۳۲ ۸.۵۶ % ۵۹,۱۴۸ ۲۹.۸۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۵۸,۶۶۳ ۸۰.۰۹ % ۱۸,۷۹۳ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۱ ۶.۲۷ % ۸,۲۲۷ ۸.۵۶ % ۵۹,۱۴۸ ۲۹.۸۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۵۷,۳۸۵ ۷۹.۹۵ % ۱۸,۸۳۸ ۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۱ ۶.۳ % ۸,۲۲۱ ۸.۶۱ % ۵۸,۴۴۸ ۲۹.۶۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۵۶,۸۷۶ ۷۹.۹ % ۱۸,۸۰۹ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۳۴ ۶.۳۳ % ۸,۲۱۶ ۸.۶۳ % ۵۸,۰۹۸ ۲۹.۵۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵۸,۷۸۰ ۸۰.۰۵ % ۱۸,۷۲۷ ۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۲۶ ۶.۳۷ % ۸,۲۱۰ ۸.۵۴ % ۶۱,۸۶۲ ۳۱.۱۹ %