صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 3میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد(02/0) از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0 درصد(003/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 ؛*
4 کارمزد متولي سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 100 و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود*
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 80 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0/3 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد. ** 
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : [هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 260 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق].****
    * کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارايي‌هاي روز کاری قبل و سود علی-الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
    **به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [0.001/(n*365)] ضرب‌در خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق در پايان روز قبل، در حساب‌ها ذخيره مي‌شود. n، برابر است با 5 يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخيرة صندوق [به یک در هزار] ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق با نرخ‌هاي روز قبل رسيد، محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب‌هاي صندوق متوقف مي‌شود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي‌ها، ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره‌سازي به شرح ياد شده ادامه مي‌يابد.
    *** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ................. ریال است.
    ****هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت :
مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری
ب) بخش متغییر:.
چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر از 45 روز با تاریخ صدور فاصله داشته باشد، صرفا مبلغ سرمایه‌گذاری یا ارزش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری هرکدام کمتر باشد، به سرمایه‌گذار پرداخت می‌گردد.
صندوق