شعبه‌های صندوق

نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
آرژانتین خیابان وزراء خیابان نوزدهم پ13 واحد 302 محمدرضا رحیمی نسب 88382904-10
طالقانی خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پ 440 محمدعلی شریفی نیا 42972
مرکزی تهران شهاب پورحسین ذکریایی