صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
آرژانتین خیابان وزراء خیابان نوزدهم پ۱۳ واحد ۳۰۲ محمدرضا رحیمی نسب ۸۸۳۸۲۹۰۴-۱۰
طالقانی خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پ ۴۴۰ محمدعلی شریفی نیا ۴۲۹۷۲
مرکزی تهران شهاب پورحسین ذکریایی