صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۲۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۵,۷۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۰۱,۱۳۹,۷۲۷,۲۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۳۱,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۸۱,۷۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۸۸۱,۷۰۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۵,۰۳۱,۵۶۲ ۲۴,۸۸۱,۷۰۲ ۰ ۲۱۹ ۱۷۳,۶۴۴ ۱ ۱۲۹,۳۸۹ ۴۴,۲۵۵ ۱,۱۰۱,۱۳۹,۷۲۷,۲۰۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۵,۲۸۰,۱۹۴ ۲۵,۱۳۰,۲۸۶ ۰ ۱,۳۱۷ ۱۷۳,۴۲۵ ۴۵ ۱۲۹,۳۸۸ ۴۴,۰۳۷ ۱,۱۰۶,۶۶۲,۴۱۷,۹۰۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲۵,۱۶۳,۵۱۱ ۲۵,۰۱۲,۱۶۶ ۰ ۳۹۳ ۱۷۲,۱۰۸ ۳ ۱۲۹,۳۴۳ ۴۲,۷۶۵ ۱,۰۶۹,۶۴۵,۲۹۷,۱۹۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲۵,۳۷۴,۶۵۷ ۲۵,۲۱۹,۲۰۹ ۰ ۰ ۱۷۱,۷۱۵ ۰ ۱۲۹,۳۴۰ ۴۲,۳۷۵ ۱,۰۶۸,۶۶۳,۹۶۶,۴۸۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۵,۲۵۱,۰۴۶ ۲۵,۰۹۱,۱۹۱ ۰ ۰ ۱۷۱,۷۱۵ ۰ ۱۲۹,۳۴۰ ۴۲,۳۷۵ ۱,۰۶۳,۲۳۹,۲۲۱,۰۶۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۵,۲۵۲,۱۰۰ ۲۵,۰۹۲,۲۴۵ ۰ ۶۸۶ ۱۷۱,۷۱۵ ۵ ۱۲۹,۳۴۰ ۴۲,۳۷۵ ۱,۰۶۳,۲۸۳,۸۸۷,۳۱۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲۵,۲۵۳,۱۳۶ ۲۵,۰۹۰,۶۷۰ ۰ ۱۹۳ ۱۷۱,۰۲۹ ۵ ۱۲۹,۳۳۵ ۴۱,۶۹۴ ۱,۰۴۶,۱۳۰,۳۸۹,۵۹۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲۴,۴۶۹,۱۸۲ ۲۴,۳۱۱,۴۰۵ ۰ ۱۰۴ ۱۷۰,۸۳۶ ۶ ۱۲۹,۳۳۰ ۴۱,۵۰۶ ۱,۰۰۹,۰۶۹,۱۹۵,۳۴۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲۴,۱۰۵,۴۷۵ ۲۳,۹۴۸,۸۳۲ ۰ ۱۳۲ ۱۷۰,۷۳۲ ۲ ۱۲۹,۳۲۴ ۴۱,۴۰۸ ۹۹۱,۶۷۳,۲۳۵,۳۰۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲۳,۷۶۱,۲۱۹ ۲۳,۶۰۶,۴۵۲ ۰ ۱۴۴ ۱۷۰,۶۰۰ ۲۷ ۱۲۹,۳۲۲ ۴۱,۲۷۸ ۹۷۴,۴۲۷,۱۳۲,۳۷۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲۳,۵۴۶,۴۷۴ ۲۳,۳۸۴,۲۱۰ ۰ ۰ ۱۷۰,۴۵۶ ۰ ۱۲۹,۲۹۵ ۴۱,۱۶۱ ۹۶۲,۵۱۷,۴۶۸,۰۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲۳,۰۹۰,۸۶۷ ۲۲,۹۳۳,۲۲۳ ۰ ۰ ۱۷۰,۴۵۶ ۰ ۱۲۹,۲۹۵ ۴۱,۱۶۱ ۹۴۳,۹۵۴,۴۰۱,۹۶۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲۳,۰۹۱,۸۹۹ ۲۲,۹۳۴,۲۵۶ ۰ ۱۱۰ ۱۷۰,۴۵۶ ۳۶۵ ۱۲۹,۲۹۵ ۴۱,۱۶۱ ۹۴۳,۹۹۶,۸۹۹,۰۹۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۲۳,۰۹۱,۴۵۴ ۲۲,۹۳۴,۷۸۱ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۴۶ ۸۳۱ ۱۲۸,۹۳۰ ۴۱,۴۱۶ ۹۴۹,۸۶۶,۸۸۸,۲۲۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۲۲,۷۶۵,۰۴۹ ۲۲,۶۱۱,۹۲۰ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۴۶ ۱,۸۴۲ ۱۲۸,۰۹۹ ۴۲,۲۴۷ ۹۵۵,۲۸۵,۸۰۲,۷۲۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۲۲,۷۴۹,۰۲۱ ۲۲,۶۰۱,۰۷۴ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۴۶ ۱,۶۱۸ ۱۲۶,۲۵۷ ۴۴,۰۸۹ ۹۹۶,۴۵۸,۷۶۱,۰۵۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۲۳,۳۰۷,۱۱۹ ۲۳,۱۵۷,۷۵۹ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۴۶ ۲۰۰ ۱۲۴,۶۳۹ ۴۵,۷۰۷ ۱,۰۵۸,۴۷۱,۶۷۳,۱۴۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۲۳,۷۴۵,۲۶۵ ۲۳,۵۹۱,۵۱۸ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۴۶ ۰ ۱۲۴,۴۳۹ ۴۵,۹۰۷ ۱,۰۸۳,۰۱۵,۸۱۴,۷۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۲۴,۲۳۷,۴۴۷ ۲۴,۰۸۰,۰۵۹ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۴۶ ۰ ۱۲۴,۴۳۹ ۴۵,۹۰۷ ۱,۱۰۵,۴۴۳,۲۷۴,۰۵۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۲۴,۲۳۸,۴۷۵ ۲۴,۰۸۱,۰۸۷ ۰ ۸ ۱۷۰,۳۴۶ ۱ ۱۲۴,۴۳۹ ۴۵,۹۰۷ ۱,۱۰۵,۴۹۰,۴۷۰,۲۹۹