صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۵۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۰,۴۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۲,۴۶۷,۴۱۶,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۱۰,۹۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۷۸۵,۱۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۱۰۶,۶۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۲۰,۹۱۰,۹۳۵ ۲۰,۷۸۵,۱۲۶ ۳۲۱,۵۵۳ ۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۳۹,۵۷۰ ۸۲۲,۴۶۷,۴۱۶,۵۶۹
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۲۱,۳۴۴,۴۶۵ ۲۱,۲۱۳,۲۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹,۶۹۹ ۸۴۲,۱۴۳,۸۰۰,۵۷۱
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲۱,۵۲۸,۸۷۸ ۲۱,۴۰۰,۳۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹,۶۹۹ ۸۴۹,۵۷۱,۶۸۰,۲۲۱
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۱,۵۲۹,۸۹۰ ۲۱,۴۰۱,۳۴۲ ۰ ۰ ۰ ۲۲۳ ۰ ۳۹,۶۹۹ ۸۴۹,۶۱۱,۸۷۲,۰۱۹
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۱,۵۲۹,۶۳۵ ۲۱,۴۰۱,۸۰۵ ۰ ۰ ۰ ۸۴ ۰ ۳۹,۹۲۲ ۸۵۴,۴۰۲,۸۴۹,۴۹۳
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲۱,۶۱۱,۲۶۵ ۲۱,۴۹۰,۹۵۹ ۰ ۰ ۰ ۱۷۵ ۰ ۴۰,۰۰۶ ۸۵۹,۷۶۷,۳۰۳,۶۶۲
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۲۱,۶۴۷,۱۳۰ ۲۱,۵۲۹,۶۸۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰ ۰ ۴۰,۱۸۱ ۸۶۵,۰۸۴,۰۶۵,۹۷۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۲۱,۷۸۵,۹۲۲ ۲۱,۶۶۷,۷۸۹ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۴۰,۲۷۱ ۸۷۲,۵۸۳,۵۳۰,۸۵۲
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۲۱,۹۲۹,۵۸۶ ۲۱,۸۱۰,۵۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰,۲۹۴ ۸۷۸,۸۳۴,۱۵۶,۲۴۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۲۲,۰۸۹,۸۵۲ ۲۱,۹۶۹,۷۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰,۲۹۴ ۸۸۵,۲۴۸,۳۷۲,۰۴۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۲۲,۰۹۰,۷۹۹ ۲۱,۹۷۰,۶۷۹ ۰ ۰ ۰ ۵۷ ۰ ۴۰,۲۹۴ ۸۸۵,۲۸۶,۵۱۹,۷۳۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۲۲,۰۹۱,۵۷۶ ۲۱,۹۷۱,۶۲۵ ۰ ۱,۱۹۷ ۰ ۲۰۱ ۰ ۴۰,۳۵۱ ۸۸۶,۵۷۷,۰۵۸,۱۶۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۲۲,۱۵۸,۰۱۲ ۲۲,۰۳۴,۴۲۹ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۳۹,۳۵۵ ۸۶۷,۱۶۴,۹۵۰,۵۱۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۲۲,۳۶۲,۴۳۲ ۲۲,۲۳۸,۶۳۹ ۰ ۱۶ ۰ ۱ ۰ ۳۹,۳۴۱ ۸۷۴,۸۹۰,۲۸۱,۹۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۲۲,۴۹۲,۲۸۴ ۲۲,۳۶۷,۳۴۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۳۹,۳۲۶ ۸۷۹,۶۱۸,۰۳۲,۱۹۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۲۲,۴۸۷,۸۵۸ ۲۲,۳۶۳,۰۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹,۳۴۶ ۸۷۹,۸۹۵,۳۷۴,۵۹۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۲۱,۸۰۲,۸۸۲ ۲۱,۶۸۴,۲۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹,۳۴۶ ۸۵۳,۱۸۸,۲۰۸,۴۷۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۲۱,۸۰۳,۸۱۷ ۲۱,۶۸۵,۱۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹,۳۴۶ ۸۵۳,۲۲۵,۰۱۸,۳۸۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۲۱,۸۰۴,۷۵۳ ۲۱,۶۸۶,۱۱۴ ۰ ۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۳۹,۳۴۶ ۸۵۳,۲۶۱,۸۳۱,۷۵۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۲۱,۸۰۴,۹۳۷ ۲۱,۶۸۷,۰۵۰ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰ ۳۹,۵۹۷ ۸۵۸,۷۴۲,۱۰۱,۱۷۵
  مشاهده همه